13 kwietnia 2021

Prawo i sądownictwo administracyjne, sprawy podatkowe

Kancelaria od dawna zajmuje się prowadzeniem  postępowań administracyjnych i podatkowych, które toczą się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed organami różnego rodzaju.

Wielokrotnie doradzaliśmy w sprawach dotyczących uzyskania przez naszych Klientów dofinansowań, pozwoleń, koncesji oraz związanych z nieruchomościami.

Dzięki podjętym  przez nas działaniom – niejednokrotnie udawało się nam zapewniać naszym Klientom możliwość zrealizowania na przykład spornych projektów deweloperskich oraz zakładów produkcyjnych.

Reprezentowaliśmy również Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.

Wielokrotnie doradzaliśmy w zakresie rozliczenia dofinansowań projektów inwestycyjnych.