27 kwietnia 2021

Prawo upadłościowe, upadłość konsumencka

Prawo upadłościowe, upadłość konsumencka

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego, w tym również w zakresie upadłości konsumenckiej prowadzącej do oddłużenia w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego. 

W ramach usług w zakresie upadłości wspieramy Klientów w zakresie analizy ich sytuacji finansowej, przygotowania niezbędnych dokumentów i opracowania wniosku o ogłoszenie upadłości. Następnie, reprezentujemy Klientów w toku wszelkich dalszych procedur związanych z postępowaniem upadłościowym.