13 kwietnia 2021

Prawo zamówień publicznych

Dysponujemy rozległym doświadczeniem w różnego rodzaju sprawach związanych z prawem zamówień publicznych. Wielokrotnie nasze usługi w tym zakresie dotyczyły postępowań o bardzo znacznej wartości majątkowej.

Naszą przewagą jest to, że reprezentujemy zarówno wykonawców, jak i zamawiających.

Wielokrotnie wspomagaliśmy Klientów przy przygotowywaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentowaliśmy Klientów na rozprawach przed KIO.

Wielokrotnie też świadczyliśmy na rzecz zamawiających doradztwo prawne przed oraz w trakcie organizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Występowaliśmy z sukcesami również po stronie zmawiających przed KIO.