13 kwietnia 2021

Sprawy o odszkodowanie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spraw dotyczących różnego rodzaju odszkodowań.

Z sukcesami zajmowaliśmy się sprawami związanymi z odszkodowaniami należnymi od Skarbu Państwa oraz naprawianiem szkód związanych
z niewłaściwym wykonaniem zobowiązań.

Specjalizujemy się w sprawach odszkodowawczych związanych z różnego rodzaju wypadkami oraz błędami w sztuce medycznej.

Od lat specjalizujmy się również w skomplikowanych sprawach o zadośćuczynienia za krzywdy różnego rodzaju.

Wielokrotnie zajmowaliśmy się szkodami liczonymi co najmniej w setkach tysięcy złotych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed ubezpieczycielami.