13 kwietnia 2021

Sprawy sądowe

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami różnego rodzaju.

Wygrywaliśmy sprawy przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Naszymi Klientami są i byli w tych spawach przedsiębiorcy (w tym spółki akcyjne) oraz konsumenci.

Reprezentowaliśmy z sukcesami Klientów w skomplikowanych sprawach o zapłatę (w tym np.  o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, o roszczenia wynikając z umów).

Posiadamy znaczne doświadczenie doświadczanie również w prowadzeniu skomplikowanych spraw gospodarczych (np. rozliczenia inwestycji budowlanych, o odszkodowanie, o kary umowne, o roszczenia wynikające z prawa zamówień publicznych).

Wiele razy reprezentowaliśmy również Klientów przed sądami w sprawach karnych.

Wygrywaliśmy również sprawy naszych Klientów przed sądami administracyjnymi, między innymi dotyczące prawa nieruchomości, realizowania różnego rodzaju inwestycji oraz dofinansowań pieniężnych.