9 kwietnia 2021

Założyciele

Tomasz Raczyński

Jeden z założycieli Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Legitymuje się wieloletnią i wszechstronną praktyką prawniczą.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych.
Wielokrotnie reprezentował Klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych przed sądami w całej Polsce.
Reprezentował z sukcesami Klientów również w postępowaniach przed Sądem Najwyższym.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw o zapłatę, dotyczących nieruchomości, odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań, o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Z powodzeniem doradza również przedsiębiorcom działającym na różnych rynkach. Doradzając Klientom zawsze uwzględnia nie tyko kwestie prawne, ale również realia biznesowe. Brał wielokrotnie udział w obsłudze prawnej transakcji o znacznej wartości majątkowej, które zakończyły się sukcesem dla ich uczestników.

Zajmuje się także prawem umów oraz prawem nieruchomości w przeróżnych relacjach inwestorskich.

Praktykę prawniczą łączył w przeszłości z nauczaniem prawa, prowadząc dla studentów zajęcia z zakresu prawa cywilnego.

W Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka odpowiada za kontakty handlowe z Klientami oraz zajmuje się zarządzaniem bieżącą działalnością Kancelarii.

Biegacz, maratończyk, pasjonat sportu.

Grzegorz Pawełek

Współtwórca Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.
Legitymuje się wszechstronną wiedzą prawniczą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

Jako jeden z nielicznych specjalizuje się w całościowej obsłudze prawnej procesów komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R), które dotyczą nierzadko ogromnych rynków konsumenckich.

Od lat uczestniczy w stałej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych działających na różnych rynkach w Polsce, w trakcie której wielokrotnie obsługiwał prawnie transakcje o znacznej wartości majątkowej, również dotyczące inwestycji typu Venture Capital.
Wielokrotnie zapewniał doradztwo prawne w zakresie transakcji handlowych z udziałem podmiotów międzynarodowych. Specjalista z zakresu prawa spółek, rynków kapitałowych, nowych technologii, fuzji i przejęć, prawa umów oraz obrotu nieruchomościami.

Specjalizuje się również w obsłudze prawnej podmiotów państwowych, w tym podmiotów naukowych.

Każdy projekt traktuje całościowo, dbając o to, żeby sukcesy Klientów były osiągane z zastosowaniem adekwatnych kosztów.

Prowadzi także sprawy sporne na etapie negocjacji oraz w postępowaniach sądowych.

Praktykę zawodową łączył w przeszłości z nauczaniem prawa, prowadząc dla studentów zajęcia z zakresu prawa cywilnego.

Interesuje się historią oraz aktywnie uprawia narciarstwo alpejskie.

Filia Namysłów

Paweł Sterniuk.

Działalność naszej Filii w Namysłowie koordynuje adwokat Paweł Sterniuk.

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz w renomowanych kancelariach prawniczych w Łodzi i we Wrocławiu.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości oraz prawa zamówień publicznych. 
Wielokrotnie obsługiwał na płaszczyźnie prawnej skomplikowane transakcje gospodarcze.

Reprezentował z sukcesami Klientów w skomplikowanych postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Spotyka się z klientami we Wrocławiu i w Namysłowie.